Ανακοίνωση

Το παρόν ιστολόγιο του Δήμου Αποκορώνου θα σταματήσει να ενημερώνεται από τις 8/9/2015.

Για την ενημέρωση σας, σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου Αποκορώνου, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.apokoronas.gov.gr/

Αποκόρωνας

Advertisements
Κατηγορίες:Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) δίμηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκαίων εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση της βατότητας του οδικού δικτύου σε όλη την έκταση του Δήμου με προτεραιότητα στο ορεινό δίκτυο που έχει υποστεί και τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το συνημμένο αρχείο.

ΣΟΧ 1 2015

Κατηγορίες:Ανακοινώσεις

Δημόσια ανοικτή διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Αποκορώνου περιόδου 2014-2019

25/2/2015 Σχολιάστε

Ο Δήμος Αποκορώνου θέτει σε δημόσια ανοικτή διαβούλευση το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο (απόφαση με αριθμό 58/2015) κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, στα πλαίσια της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αποκορώνου για τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

Η περίοδος διαβούλευσης θα είναι ανοικτή μέχρι και τις 13/3/2015.

Κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ΜΚΟ, κοινωνικοί φορείς και σύλλογοι, μπορεί να υποβάλλει μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία τις προτάσεις του, εγγράφως (στη διεύθυνση «Δήμος Αποκορώνου, Δημαρχείο, 730 07 Βρύσες Αποκορώνου Χανίων») ή ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση «info@apokoronas.gov.gr»).

Για την ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου (www.apokoronas.gov.gr) το κείμενο της Α’ φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικός Σχεδιασμός), το απόσπασμα που αφορά το μόνο το Στρατηγικό Σχεδιασμό (όραμα και στρατηγική της δημοτικής αρχής), ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση από τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στην ανοικτή αυτή διαβούλευση.

 

Α’ ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 2014-2019

Στρατηγικός_σχεδιασμός_2014_2019

Ερωτηματολόγιο_διαβούλευση (σε μορφή doc)

Ερωτηματολόγιο_διαβούλευση (σε μορφή odt)

Κατηγορίες:Διαβουλεύσεις